ОБЩО СЪБРАНИЕ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ДЖУДО     Общото отчетно събрание на Българска Федерация Джудо ще се проведе на 16 февруари (петък), 2018 г. от 11:00 часа в заседателната зала на 5 етаж в сградата на Министерството на младежта и спорта, с адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ 75.     Документите за ОС на БФД:    по т.1 от … Продължете с четенето на ОБЩО СЪБРАНИЕ